ΣταυρόΛΕΞΟ 1.3.1 [free]

Description

ΣταυρόΛΕΞΟ
----------
Το ΣταυρόΛΕΞΟ είναι μια εφαρμογή που ως σκοπό έχει να διασκεδάσει το χρήστη, ενώ την ίδια στιγμή αυτός εξασκεί το μυαλό του.
Τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής:
- Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σταυρολέξων. Τα σταυρόλεξα διακρίνονται σε 30, 20 και 15 στοιχείων.
- Ο χρήστης έχει δυνατότητα βοήθειας αν δεν γνωρίζει κάποια απάντηση
- Κάθε φορά που ο χρήστης ολοκληρώνει ένα σταυρόλεξο, τότε ξεκλειδώνεται το επόμενο
- Είναι offline
An english version of this app is available here: Play Store

Editor's Comment

Old Versions

Download by QR Code
  • App Name: ΣταυρόΛΕΞΟ
  • Category: Brain & Puzzle
  • App Code: com.r.crossword
  • Version: 1.3.1
  • Requirement: 4.0.3 or higher
  • File Size : 6.7 MB
  • Updated: 2018-04-16